Archiv pro rubriku: Z akcí 2022

Společná vycházka

Pěknou akci uspořádalo v sobotu 11. června 2022 Muzeum regionu Boskovicka, spolek Mlátek a KČT Boskovice. Přírodovědně-archeologická vycházka přilákala přes 30 účastníků do prostoru Svitáveckého Hradiska. Průvodci muzea Mgr. Lukáš Bedáň a Dr. Antonín Štrof provedli účastníky částí Boskovické brázdy z Mladkova na Hradisko u Svitávky, kde se dozvěděli jak se zde žilo od doby kamenné, přes středověk až po dnešní dobu.

Boskovické běhy – Turisté jdou s námi

Náš klub v rámci 12. ročníku Boskovických běhů v neděli 1. 5. 2022 připravil komentovanou vycházku na 7 vyhlídkovým míst v okolí Boskovic. Potěšila dobrá účast přes dvě desítky turistů.

Ukliďme Česko – sobota 2. 4. 2022