Historie

K založení Klubu českých turistů v Boskovicích došlo v roce 1902 za složité situace pro ústředí KČT. Dne 10. 5. 1902 se na své valné hromadě rozešel brněnský odbor KČT pro finanční neshody s ústředím. Šlo o úhradu nákladů za výstavbu verandy u turistické chaty na Macoše ve výši přes 1000 rakouských korun. Proto mělo ústředí eminentní zájem na založení nějakého odboru v oblasti Moravského krasu.

Dne 21.5.1902 byli pozváni na schůzi ústředí PhC. K. Absolon a PhC J. Vališ, kteří se zabývali výzkumem ve Sloupských jeskyních. Dne 18. 6. 1902 předložil PhC. Vališ přihlášky nových 12 členů pro odbor Boskovice. Stanovy byly schváleny 27. 6. 1902 a ustavující valná hromada se konala 22. srpna 1902.

Odbor Boskovice vyznačil cestu ze Sloupu k turistické chatě na Macoše a cestu ze Skalice do Boskovic. Dále odbor spravoval jeskyně ve Sloupě od r. 1904. Od obce Sloup byly pronajaty tzv. Staré skály, od knížete Salma v Rájci tzv. Nové skály a v roce 1905 ještě Císařská jeskyně. Roku 1906 otevřel odbor ve Sloupu Kniesovo muzeum. Po přeložení Dr. Absolona (18. 12. 1907) začíná s pomocí odboru intenzivní výzkum jeskyní u Macochy, který vedl k probádání Kateřinské jeskyně a k objevení Punkevních jeskyní.

V roce 1914 boskovický odbor zanikl, protože po odchodu předsedy odboru (ředitele gymnázia J. Macha) se nepodařilo ustavit nový výbor. Koupaliště, kluziště a studentská noclehárna byly převzaty sportovním klubem Boskovice.

Ke znovuustavení odboru došlo po první světové válce r. 1921 a v roce 1925 měl již 135 členů. Za druhé světové války byla činnost klubu omezena. Po druhé světové válce byla činnost obnovena na valné hromadě 31. 3. 1947 a předsedou byl zvolen Mensdorf-Pouily. V padesátých letech činnost stagnovala až v roce 1957 se ujal turistiky prokurátor Richter, který nadchnul pro turistiku mládež, ale i dospělé. Po jeho odchodu v roce 1969 vedla odbor p.Chytilová, p.Pupík, p.Novotný, kteří založili tradici dálkových pochodů ”Za sedmizubým hřebenem” v roce 1973. Později byl pořádán z iniciativy M. Pukla – zvaného Faust – pochod ”S  Faustem za čertovým kopytem”. Populární byl i “Běh starého Velena” z Újezdu u B. na hrad Boskovice. Tradiční akcí je dodnes “Nocleh v jeskyni” – prosincové putování Moravským krasem. Ze známých členů nelze opomenout A. Křapovou, která se proslavila po celé republice svými mimořádnými výkony. Ani v sedmdesáti letech ji nezajímaly pochody kratší než 100 km.

Do roku 2014 vedl úspěšně odbor  MUDr. Erik Vychodil. Těžiště činnosti spočívalo v organizování vysokohorské turistiky navazující na dřívější expediční cesty do rumunských hor, na Kavkaz, do Fanských hor apod. Časté byly i letní cykloturistické akce zpravidla na horských kolech a zimní přejezdy pohoří spojené se zimním tábořením. Někteří členové se zabývali vodní turistikou.

Od roku 2014 se novým předsedou stal RNDr. Jaroslav Oldřich. Pro veřejnost odbor organizuje besedy s promítáním diapozitivů nejen ze svých cest. Stěžejní akcí klubu se stal znovuobnovený „Pochod za sedmizubým hřebenem“ a v roce 2010 nově založený „Pochod po dálničním tělese R43“, který slouží k podpoře realizace této rychlostní komunikace v regionu. Mimo to odbor pořádá každý měsíc minimálně jednu pěší turistickou vycházku v okolí Boskovic. Podílí se na organizaci již tradičního „zahájení turistické sezony“ v pivovaru Černá Hora.