Lednová vycházka 2012 – Žďárná – Skalky – Pohora – 15 km – 17 účastníků