Říjnová turistická vycházka

V sobotu 12. října 2019 se pěší vycházky zúčastnilo celkem 26 turistů a jeden pes. Tentokrát jsme vyšli přímo z Boskovic, pak „po Staré Valchovské“ jsme lesem přišli k Němčické jeskyni (slouží jako vodojem). Dále cesta vedla k rybníku u obce Žďár a k rybníku Lenčov. Vycházku jsme ukončili u dalších rybníků Sládkových v Rájci, kde probíhal výlov. Někteří účastníci si koupili rybu a tři si vystáli nekonečnou frontu na výborného kapra na zelenině. Celkem jsme ušli 20 kilometrů.