VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ BOSKOVICE

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Klubu českých turistů Boskovice

Ve čtvrtek dne 23. února 2017 v 17 hod

v klubovně sokolovny v Boskovicích /1. patro/. 

Program:

  1. zpráva o činnosti za rok 2016
  2. zpráva o hospodaření v roce 2016
  3. Přijímání nových členů, členské záležitosti
  4. příprava akcí v roce 2017
  5. diskuze
  6. beseda s promítáním z cest členů KČT

Na setkání se těší a zve Vás

předseda Jaroslav OLDŘICH

tel: 774 408 399

mail: j.oldrich@centrum.cz


Pravý přejezd Drahanské vrchoviny

V sobotu 11. února členové KČT Boskovice uskutečnili výjimečný „pravý přejezd Drahanské vrchoviny“ na běžkách. Celkem se náročné trasy o délce 32 km účastnili běžkaři mj. z Boskovic, Bukové, Protivanova i z Blanska.

Účastníci využili nejlepší  podmínky  pro  přejezd, které  bývají většinou ve druhém vrcholu zimy v únoru,  kdy sněhová pokrývka zaručuje souvislý jízdu po trase hřebenovky. Sníh bývá slehlý, zmrzlý a pevný podklad umožňuje velkou část trasy „bruslit“ po polích.

Účastníci absolvovali  trasu, která vedla kolem Bukové,  Protivanova,  Repech , Drahan, Rozstání, kolem Kojálu, Kotvrdovic, Krasové  a celou túru zakončili v Blansku, místní části Lažánky. Přejezdu se účastnil i místostarosta Blanska Jaromír Roučka, který ocenil výběr netradiční trasy přejezdu.


Pochod po dálničním tělese R43 na běžkách

Boskovičtí turisté v rámci akce Pochod po dálničním tělese R43 uspořádali i zimní verzi na běžkách. Trasu 20 km mezi Boskovicemi a Jevíčkem absolvovali v sobotu 28. ledna 2017 turisté podél rozestavěné německé dálnice. V cíli je očekávalo občerstvení v hotelu Morava a setkání se zastupitelem Jevíčka Romanem Müllerem.


Drahanská vrchovina na běžkách

Zimního přejezdu Drahanské vrchoviny se v sobotu 21. ledna 2017 zúčastnilo 9 běžkařů, kteří absolvovali 23 km na trase Suchý – Benešov – Skalky – Sloup. V Benešově na obecním úřadě účastníky pozdravil starosta obce a současně starosta Sokolské župy Krále Jiřího Antonín Rus.