VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ BOSKOVICE

POZVÁNKA

na členskou schůzi

Klubu českých turistů Boskovice

Ve středu dne 20. února 2019 v 17 hod

v klubovně sokolovny v Boskovicích /1. patro/.

Program:

  1. zpráva o činnosti za rok 2018
  2. zpráva o hospodaření v roce 2018
  3. členské záležitosti
  4. příprava akcí v roce 2019
  5. diskuze
  6. beseda s promítáním z cest členů KČT –

Mexiko /Standa Dvořák/
Německo – Mosela, Rýn /Petr Lux/
Slovensko /Erik Vychodil/

V průběhu schůze můžete zaplatit členské příspěvky /dospělí 250,- Kč, senioři 150,- Kč/.
Jsou už k dispozici Kalendáře turistických akcí 2019 KČT Jihomoravská oblast a přelepky na rok 2019.

Na setkání se těší a zve Vás
předseda Jaroslav OLDŘICH
tel: 774 408 399
mail: j.oldrich@centrum.cz


Únorová vycházka na běžkách

Pět boskovických turistů v sobotu 2. února 2019 absolvovalo letos již druhou vyjížďku na běžkách. I když bylo již značně nepříznivé počasí (obleva a větrno), tak jsme ujeli celkem 20 kilometrů ve vrcholových partiích Drahanské vrchoviny na trase Benešov – Protivanov – Skalky – Suchý.


Lednová vycházka na běžkách

Boskovický Klub českých turistů zahájil rok 2019 tradičním „přejezdem Drahanské vrchoviny“ na trase Benešov – Sloup. 8 běžkařů ujelo v sobotu 12. ledna téměř 20 km.


Závěrečná vycházka roku 2018

Boskovický Klub českých turistů zakončil rok 2018 tradiční předsilvestrovskou vycházkou. Celkem 20 odvážlivců absolvovalo 30. prosince 15 kilometrů ve studeném dešti, ale byli odměnění „uzeným pohlazením“ v občerstvení U křížku na Suchým.


Prosincová vycházka 2018 + jeskyně

V sobotu 1. prosince 2018 se turistické vycházky zúčastnilo 17 turistů. Většina absolvovala 19 km po naplánované trase Velké Opatovice – Uhřice – Pohora – Kořenec – Okrouhlá. Zde bylo v restauraci u pana Kováře připraveno výborné občerstvení domácí zabíjačka. Někteří absolvovali i druhou navazující akci – 44. ročník nocování v jeskyni Moravského krasu. Té se účastnilo 6 otužilců a jeden pes.