Červnová vycházka

Oblíbené Sudety jsme opět po čase navštívili 5. června 2021. Trasa vedla ze Svitav na Hřebečovský hřbet až do Březiny. Několik účastníků využilo pěkné, ale studené vody a okoupali se v jezeře bývalého dolu Anna a v březinském koupališti. Náš člen klubu Standa Dvořák nám řekl něco o minulosti i současnosti dolu Anna. 21 účastníků ušlo téměř 25 km, někteří ukončili trasu v Křenově.